Posty

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydają rejonowe poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Należy zgłosić dziecko do takiej poradni, gdzie zostanie poddane testom psychologicznym w celu zbadania funkcjonowania w różnych sferach rozwoju. Wydaje się do momentu podjęcia nauki w szkole. Służy ono podjęciem działań, by dziecko osiągnęło jak największą samodzielność w dalszych etapach nauki i rozwoju.
W skrócie oznacza to dodatkowe zajęcia indywidualne w szkole, przedszkolu bądź też w innej placówce do tego powołanej. Jest to 1,5 godziny w miesiącu.  Po otrzymaniu Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju składamy wniosek do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego za pośrednictwem placówki, gdzie będą odbywały się takowe zajęcia.


JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenia o Niepełnosprawności wydają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności, które są powoływane przez np. Prezydenta danego miasta
Powołany zespół wydaje w przypadku dzieci:
- Orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia,
- Legitymację osoby niepełnosprawnej.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  JEST PODSTAWĄ DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ULG
I UPRAWNIEŃ, PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.

W celu uzyskania orzeczenia należy przedłożyć:
1. Wypełniony wniosek (można znaleźć na stronach internetowych Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
2. Zaświadczenie wypełnione przez lekarza może być od internisty lub pediatry (można znaleźć na stronach internetowych Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
3. Zebraną dokumentacje medyczną.


UWAGA!!!!!!
Od wydanego już orzeczenia o niepełnosprawności, można wnieść odwołanie, jeżeli nie zgadzamy się z jego treścią.
Odwołanie  wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictw…

WZORY ODWOŁAŃ OD ORZECZEŃ

Witam serdecznie, kiedy mojemu synowi nie przyznano w orzeczeniu punktu 7 na wymaga, zaczęłam szukać masowo jakiś sensownych wzorów, odwołań. Chociaż mamy w dzisiejszych czasach internet, to znaleźć coś, logicznego graniczy z cudem.  Poszukując jakiś informacji na ten temat, można również znaleźć fundacje, które zajmują się pomocą dla  tego typu problemów. Nawet napisałam maila do jednej z nich, jednak z pomocy nie skorzystałam. Nie dlatego, że nie chciano mi jej udzielić, lecz bardzo mi się spieszyło i postanowiłam nie obnażać się od nowa ze swoimi problemami przed kolejną instytucją, bo najzwyczajniej mam tego dość.
Poniżej zamieszczam wzór odwołania już do Sądu Pracy.  
Zachęcam również do zamieszczania innych odwołań i dzielenia się swoimi problemami.
Anna Nowak                                                                                                 Wrocław, 09.02.2017
ul. Polna 2/5 50-000 Wrocław w imieniu małoletniego Jakuba Nowak






Rejonowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Spo…

AUTYZM AKTY PRAWNE

Witam serdecznie, jestem mamą 8 letniego chłopca z całkowitymi zaburzeniami rozwoju. Głównym zadaniem tego bloga będzie problem z orzecznictwem ds. Niepełnosprawności dzieci autystycznych, problemem biurokracji i administracji. W moim odczuciu i oparty na moich negatywnych doświadczeniach, uważam to za duży problem tysięcy rodziców w Polsce, który pragnę propagować.
Zapraszam wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi problemami dotyczącymi tym tematem.
Poniżej polecam zapoznać się z aktami prawnymi, które warto znać. Dlaczego warto je znać? Ponieważ nie znając swoich praw, nie jesteś w stanie nic wyegzekwować.
Najważniejszy dokument obowiązujący w Polsce:
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 Konstytucja RP
Kolejny godny uwagi:
Dz.U.1991.120.526 Konwencja o prawach dziecka
Akty prawne dotyczące orzekania o niepełnosprawności:
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328 Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Bardzo ważne dotyczące orzekania dzieci:
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 162 Orzekanie osób ni…